جرثقیل در تهران

اجاره جرثقیل غلامی - ارائه خدمات اجاره جرثقیل در تهران - 09122007570

زمینه های تخصصی شرکت جرثقیل غلامی

شرکت جرثقیل غلامی ، ( خدمات جرثقیل در تهران و لیفتراک در تهران و تریلی در تهران ) در زمینه اجاره انواع جرثقیل شامل جرثقیل سقفی، جرثقیل موبایلی(ماشینی و کامیونی)، جرثقیل تاورکرین، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازوئی و جرثقیل آویز، اجاره انواع لیفتراک شامل لیفتراک های سبک و سنگین، کانتیررو و ریچ، اجاره انواع تریلی شامل کمرشکن، کشویی، تریلی بالن دار و بوژی فعالیت دارد.

شرکت جرثقیل غلامی - ارائه خدمات اجاره جرثقیل در تهران - 09121555600

جرثقیل در تهران ; خدمات جرثقیل یک حرفه کاملا تخصصی است. اولین مرحله برای اجاره جرثقیل مشاوره با کارشناسان شرکت میباشد.

جهت انجام برخی پروژه ها با توجه به حساسیت انجام آن پروژه، نیاز به بازدید و هماهنگی های لازم کارشناسان شرکت قبل از انجام آن پروژه میباشد، لذا بهتر است برای درخواست خدمات جرثقیل در تهران حداقل چند ساعت و در برخی موارد چند روز قبل با کارشناسان شرکت هماهنگ گردد.

ترجیحا از افراد با تجربه و دارای مهارت بالای کاری جهت مشاوره استفاده گردد.

لازم است که شرکت ارائه دهنده خدمات ، گواهی نامه های ایمنی از وزارت کار تعاون، وزارت کار و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی وبهداشت کار را برای ماشین آلات خود دارا باشد، تا از این نکته اطمینان حاصل کنید که شرکت ارائه دهنده خدمات، دارای ماشین آلات  به روز و با استانداردهای لازم است.
از شرکت ارائه دهنده خدمات جرثقیل، لیفتراک و تریلی، بخواهید از اپراتورهای دارای گواهینامه ویژه مربوط با خود دستگاه و دارای کارت سلامت برای انجام پروژه شما بهره گیرد.

اجاره جرثقیل به سه دسته تقسیم میشود، اجاره جرثقیل بوم بلند، اجاره جرثقیل کفی دار با بوم متوسط، اجاره جرثقیل کفی دار با بوم کوتاه، که هر سه نوع جرثقیل با تناژهای مختلف میباشد. جهت انجام برخی پروژه ها جرثقیلهای کفی دار وجود دارد که با قابلیت بوم نسبتا بلند و حمل بار توسط کفی خود و کار در ارتفاع کم توانائی های زیادی دارند. برای جابجائی برخی دستگاهها که در زیر سقف با ارتفاع کم میباشند و امکان استفاده از هیچ جرثقیل ماشینی وجود ندارد، با استفاده از ابزار تخصصی نظیر تانک، تیفور، جرثقیل سقفی می توان آن پروژه را انجام داد.

اجاره لیفتراک به سه دسته تقسیم میشود، لیفتراک دکل بلند، لیفتراک دکل کوتاه، لیفتراک کانتینررو، که هر سه نوع لیفتراک با تناژهای مختلف میباشد.

اجاره تریلی(کفی) بستگی به ابعاد محموله یا بار دارد، محموله دارای وزن بالای ۲۵ تن میبایست با کمرشکن حمل شود، محموله با طول بیش از ۱۶ متر نیز میبایست با کشویی حمل گردد. لازم به ذکر است جهت حمل محموله با عرض بیش از ۲٫۵۰ و طول بیش از ۱۲ و ارتفاع بیش از ۲٫۶۰ ، نیاز به صدور بارنامه ترافیکی میباشد.

برچسب:

خدمات اجاره جرثقیل ۳ تن ، اجاره جرثقیل ۵ تن ، اجاره جرثقیل ۷ تن ، اجاره جرثقیل ۱۰ تن ، اجاره جرثقیل ۱۵ تن ، اجاره جرثقیل ۲۰ تن ، اجاره جرثقیل ۲۵ تن ، اجاره جرثقیل ۳۰ تن ، اجاره جرثقیل ۳۵ تن ، اجاره جرثقیل ۴۰ تن ، اجاره جرثقیل ۴۵ تن ، اجاره جرثقیل ۵۰ تن ، اجاره جرثقیل ۶۰ تن ، اجاره جرثقیل ۸۰ تن ، اجاره جرثقیل ۹۰ تن ، اجاره جرثقیل ۱۰۰ تن ، اجاره جرثقیل ۱۱۰ تن ، اجاره جرثقیل ۱۲۰ تن ، اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن ، اجاره جرثقیل ۲۰۰ تن ، اجاره جرثقیل ۲۵۰ تن ، اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن.

خدمات اجاره بالابر در متراژ ۸ ، اجاره بالابر در متراژ ۱۲ ، اجاره بالابر در متراژ ۱۴ ، اجاره بالابر در متراژ ۱۶ ، اجاره بالابر در متراژ ۱۹ ، اجاره بالابر در متراژ ۲۱ ، اجاره بالابر در متراژ ۲۴ ، اجاره بالابر در متراژ ۳۰ ، اجاره بالابر در متراژ ۳۵ ، اجاره بالابر در متراژ ۴۲ ، اجاره بالابر در متراژ ۴۷ ، اجاره بالابر در متراژ ۶۲ ، اجاره بالابر در متراژ ۷۲ ، اجاره بالابر در متراژ ۸۰ .

خدمات اجاره لیفتراک ۲ تن ، اجاره لیفتراک ۳ تن ، اجاره لیفتراک ۴ تن ، اجاره لیفتراک ۵ تن ، اجاره لیفتراک ۷ تن ، اجاره لیفتراک ۸ تن ، اجاره لیفتراک ۱۰ تن ، اجاره لیفتراک ۱۳ تن ، اجاره لیفتراک ۱۵ تن ، اجاره لیفتراک ۲۰ تن ، اجاره لیفتراک ۲۵ تن ، اجاره لیفتراک ۳۰ تن ، اجاره لیفتراک ۳۵ تن ، اجاره لیفتراک ۴۰ تن ، اجاره لیفتراک ۵۰ تن.

خدمات اجاره انواع تریلی در تناژهای مختلف ، اجاره انواع کمرشکن در تناژهای مختلف ، اجاره انواع کشویی در تناژهای مختلف.